PRIVACY STATEMENT

 

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 8 augustus 2018. 

Als je onze website bezoekt
Om meer inzage te krijgen in het gebruik van onze online kanalen (zoals www.werkenbijallsafe.nl) en de prestaties van (online) marketingcampagnes wordt gebruik gemaakt van zogeheten webanalytics software, zoals Google Analytics. Dit is software die geanonimiseerde gegevens omtrent je bezoek aan het online kanaal vastlegt. Voorbeelden van vastgelegde gegevens zijn onder andere de bron van herkomst van je bezoek (bijv. een campagne of verwijzende webpagina), de bekeken webpagina’s, gebruikte zoekopdrachten, etc. We wijzen je er expliciet op dat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Zo wordt je IP-adres geanonimiseerd en maken we alleen onderscheid tussen intern en extern verkeer. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens van Google Analytics cookies wordt beveiligd (versleuteld) verstuurd.

Aan de hand van jouw bezoek aan onze website laten wij je persoonlijke vacatures zien door middel van cookies. Ook op andere websites, zoals Facebook. Verder gebruiken we voor onze website www.werkenbijallsafe.nl alleen technische en functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed en gebruikersvriendelijk blijft werken. We doen niets met persoonlijke gegevens. Wil je zelf bepalen wat je met ons deelt? Dat kan door je cookie-voorkeuren aan te geven in je browser.

Als je bij ons solliciteert
Als je bij ons solliciteert vragen we je om je voor- en achternaam aan ons door te geven en je geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om contact met jou op te kunnen nemen. Ook zijn wij benieuwd naar je CV, met daarop onder andere gevolgde opleidingen en cursussen en jouw werkervaring, en ontvangen we graag jouw motivatiebrief. Deze gegevens verzamelen en verwerken wij om de geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met de invulling van ons personeelsbestand. Als je verder in het sollicitatieproces komt, kunnen we je vragen om een aantal testen af te leggen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een IQ test, een persoonlijkheidstest en een integriteitstest. De testresultaten zien wij in om de passendheid tussen jouw profiel en de betreffende vacature te beoordelen. 

Verder verifiëren wij onze gesprekken middels referentiechecks, getuigschriften, diploma’s, social media, etc. om te bepalen of wij jou een aanbieding willen doen. 

Als je bij ons komt werken
Als je bij ons komt werken gaan we een contract voor je opstellen en zorgen we dat je in onze personeelssystemen komt te staan. Hiervoor hebben we jouw volledige voornamen en achternaam nodig zoals vermeld in je paspoort, je geslacht, geboortedatum- en plaats, adresgegevens, telefoonnummer, burgerlijke staat en nationaliteit. Ook hebben we jouw IBAN en BSN nummer nodig om door te kunnen geven aan officiële instanties. Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert zullen we vragen om een kopie van je rijbewijs. Van al onze werknemers vragen wij ook een kopie van het paspoort of ID-bewijs en een kopie van de bankpas om het bankrekeningnummer en de identiteit vast te kunnen stellen. 

Wij verzamelen, verwerken en onderhouden deze gegevens van medewerkers om contact te kunnen onderhouden met deze medewerkers en om de relevante administratie uit te voeren op het gebied van o.a. salarisbetaling, verzekeringen, pensioenen, etc. Daarnaast leggen wij deze gegevens vast om onze wettelijk verplichte re-integratieverplichtingen na te komen en om subsidies, premiekortingen e.d. aan te kunnen vragen. We leggen daarnaast gegevens t.b.v. functioneren en ontwikkeling vast voor het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers, waaronder training, opleiding en testen. Tot slot leggen wij de gegevens vast voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid.

Gegevens over de familie (inclusief kinderen) van de medewerker worden verzameld, verwerkt en onderhouden i.v.m. contact bij noodsituaties en i.v.m. het verwerken van relevante administratie op het gebied van pensioen, partnerpensioen en wezen/weduwe pensioen.

Als je niet bij ons komt werken
Als je niet bij ons komt werken worden de gegevens die jij tijdens de sollicitatieprocedure hebt verstrekt bewaard in de sollicitatie e-mailbox werken@allsafe.nl en/of in ons interne systeem AFAS HRM. Het doel hiervan is om deze gegevens op te kunnen roepen indien je voor een tweede keer bij ALLSAFE solliciteert. Mocht je dat niet willen dan heb je uiteraard het recht om vergeten te worden. Je kunt ons met zo’n verzoek mailen op werken@allsafe.nl of een bericht versturen via het contactformulier op www.werkenbijallsafe.nl.

Soms komt het voor dat er op dit moment geen juiste match is tussen een sollicitant en een vacature, maar dat we wel graag in contact blijven met de sollicitant voor toekomstige mogelijkheden. We vragen de sollicitant dan om in onze talentpool te blijven. We verzamelen en verwerken de gegevens die we al van deze sollicitanten hebben ontvangen en bewaren deze in een zogenoemde ‘talentpool’ om de geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen wanneer er in de toekomst een vergelijkbare vacature ontstaat.

Als je ons bedrijf gaat verlaten
Wanneer je uit dienst treedt bewaren we het opgebouwde digitale en hard copy dossier voor het uitvoeren van de relevante administratie na uit diensttreding.

Hoe zit het met derden
Het komt weleens voor dat wij samenwerken met derden om nieuwe collega’s te vinden of bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkeling of coaching. Deze samenwerkingspartners houden zich aan dezelfde richtlijnen volgens de AVG en gaan net als wij vertrouwelijk om met gegevens die zij ontvangen. 

Wij delen jouw gegevens alleen met overheidsinstanties wanneer dit wettelijk verplicht is of om onze bedrijfsvoering uit te kunnen voeren. En natuurlijk als je jezelf heel verdacht maakt ten aanzien van bijvoorbeeld fraude.

Verbetering
Om elke dag een beetje beter te worden, verzamelen we gegevens van jouw bezoek aan onze website. We verzamelen gegevens over het bekijken van vacatures of het klikken op links. Natuurlijk gaan we altijd volgens dit privacybeleid met je gegevens om. Dit geldt ook voor derden die we deze gegevens laten onderzoeken.

Wat zijn jouw rechten
Je hebt volgens de regelingen in de AVG recht op dataportabiliteit. Dat wil zeggen dat je bij ons kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben opgeslagen en een kopie van deze gegevens kunt ontvangen. Ook kun je aangeven dat je gegevens wilt (laten) corrigeren, verwijderen of het gebruik ervan wilt beperken. Je kunt ons hiervoor mailen op werken@allsafe.nl of een bericht versturen via het contactformulier op www.werkenbijallsafe.nl. 

Heb je vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over hoe ALLSAFE met jouw gegevens omgaat en jouw privacy beschermt, kun je contact opnemen met onze aangewezen functionaris voor de gegevensbescherming. Je kunt hiervoor een mail sturen naar mvanosselen@allsafe.nl.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.werkenbijallsafe.nl en eventuele andere online kanalen worden gepubliceerd.